ЕС налага общо зарядно за всички модели мобилни телефони

0
Зарядно устройство
Снимка/BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK/McPHOTO/ODE

Европейският парламент реши да наложи използването на едно универсално зарядно устройство за всички мобилни телефони, продавани в ЕС, приемайки промени в директивата за радиооборудването преди седмица.

Използването на едно общо зарядно устройство ще намали отпадъците, разходите, както и затрудненията за потребителите, съобщиха от европарламента

[pull_quote_center]Промените в директивата за радиооборудването са ефикасен инструмент за предотвратяване на смущенията между различните радио устройства…Общото зарядно устройство ще сложи край на събирането на много зарядни устройства на едно място и ще намали електронните отпадъци с 51 000 тона годишно[/pull_quote_center], заяви докладчикът  Европейския парламент Барбара Вайлер.

Проектът за нова директива, включващ работата с общи зарядни устройства като основно изискване за радиооборудването, е наложен заради нарастването на броя и разнообразието на радиооборудването. Промените в директивата хармонизират правилата на пазара на радиооборудване, включително мобилните телефони, дистанционните за централно заключване на автомобилите и модемите.

Законопроектът предстои да бъде одобрен от Съвета на ЕС. След това страните от ЕС ще разполагат с две години за транспониране на правилата в националното си законодателство, а производителите ще имат още една година, за да се съобразят с новите правила.