Телескоп, който сам намира звезди

Първият Wi-Fi управляван телескоп за аматьори астрономи.

0
Телескоп Cosmos 90 GT
Снимка/Celestron

За тези, които не са астрономи, наблюдаването на звездите може да изглежда просто: само един телескоп и се взират в небосвода. Обикновено не е чак толкова лесно. Настройването на телескопа може да бъде трудно, а небесните обекти могат да бъдат неуловими. Телескопът Celestron Cosmos 90 GT използва Wi-Fi връзка със смартфон, за да свърши тежката работа вместо вас. За да го настроят, потребителите го насочват към кои да е три ярки обекта в небето, а телескопът ги използва, за да изчисли точното си местоположение. След това чрез приложение потребителите избират небесното тяло, което искат да видят от базата данни на Celestron с 120,000 обекта. Моторите в основата позиционират телескопа за секунди.