Софтуер на Facebook разпознава лица почти като човек

Facebooк разработва софтуер за разпознаване на лица, наречен DeepFace, който работи с точност почти съответстваща на способността на човек да разпознава лица

0
DeepFace
Снимка/Facebook

В свой доклад относно разработвания алгоритъм Facebook казва, че той достига успеваемост от 97,25%, което е много близо до точността, с която човек идентифицира лица. Човек може да разпознае дадено лице из между други с 97,5% точност. Софтуерът е тестван с база данни от 4 милиона снимки на 4 хиляди човека.

Софтуерът използва 3D моделиране на лица и изкуствени невронни пътища при идентифицирането им. Изкуствената невронна система е изградена от девет слоя с над 120 милиона елемента с връзки помежду си. Лицето от дадена снимка се трансформира с 3D моделиране, за да се разпознае в друга снимка чрез невронната система.

Методът намалява с повече от 25% грешките при конвенционалните програми за идентифициране на лица според Facebook.

Преди почти две години Facebook придоби Face.com, израелски стартъп специализиран в разработката на софтуер за разпознаване на лица. Един от създателите на Face.com, Янив Тайгман, е сред авторите на доклада за DeepFace.