Cisco прогнозира трикратно нарастване на световния IP трафик до 2018

0
Cisco световния IP трафик до 2018
Снимка/Cisco

Все повече интернет потребители и устройства, по-бърза широколетнова връзка и повече видео гледания ще увеличат годишния глобален уеб трафик, пренасян по Internet Protocol (IP) мрежи, три пъти в следващите пет години до 1,6 зетабайта през 2018 г. според прогнозата на Cisco за трансфер на данни Cisco Visual Networking Index.

Cisco прогнозира глобалният трафик на интернет видео (с изключение на споделянето на файлове peer-to-peer) да заема 79% от общия IP трафик през 2018 година. През 2013 г. този дял е бил 66%. Трафикът на мобилни данни по света ще се увеличи 11 пъти в разглеждания период до 15.9 екзабайта на месец през 2018 г. Делът му в глобалния IP трафик ще нарасне до 13% през 2018 г. от 3% през 2013 г. Броят на притежаваните от хората устройства, свързани към IP мрежи, ще се увеличи на 2,7 устройства средно на човек през 2018 г. от 1,7 през 2013 г.

При интернет връзката Япония и Южна Корея ще достигнат средна скорост 100 Mbps през 2018 г. Средната скорост на широколентовата интернет връзката ще се увеличи на 42 Mbps през 2018 г. от 16 Mbps през 2013 г.