Нов материал може да измести графена

Кадмиевият арсенид (трикадмиев диарсенид) е 3D алтернатива на графена.

0
Кадмиев арсенид
Снимка/ Грег Стюарт/ SLAC

Графенът е един от материалите-чудо – здрав, гъвкав, високо проводим. Но отнема доста време докато стане популярен. В момента учени работят върху материал, наречен кадмиев арсенид, вярвайки че предоставя същите свойства като тези на графена, но е по-лесно използваем в реалния свят.

Изследователи от Оксфорд, Станфорд и Бъркли разработиха материал, който [pull_quote_center]има същите необикновени електрически свойства като 2D графена, но в 3D форма.[/pull_quote_center] Графенът е труден за изграждане на по-обемисти структури и изработване на сложни компоненти заради своята 2D природа.

От своя страна, кадмиевият арсенид има 3D кристална структура и проведените тестове показват, че поведението на електроните му е идентично с това на електроните на графена.

Няколко примерни мостри от кадмиев арсенид са създадени и тествани в Diamond Light Source във Великобритания и в лаборатория на Бъркли. Всичките мостри показват поведение на кадмиевия арсенид като на 3D версия на графена. Резултатите са публикувани в Nature Materials.