Робот хваща подхвърлени предмети във въздуха

0
Робот ръка
Снимка/EPFL

Роботиката измина дълъг път през последните години, но все още продължава да има затруднения, когато става дума за движения. Имитирането на човешките движения все още е предизвикателство, дори и за най-напредналите разработки в тази сфера.

За да може робот да хване хвърчащ предмет, трябва да реагира на непредвидени ситуации и да обработи няколко различни информации за кратко време. Много от роботите в днешно време имат предварително програмирано поведение и им отнема много време за изчисление и реагиране в бързо променяща се среда.

Изследователи от Швейцарския федерален технологичен институт работят върху робот-ръка, който може да хваща във въздуха предмети, хвърлени към него. Роботът се състои от три ръце, свързани една с друга, и четири пръста.

За да могат да постигнат такава бърза реакция с робота-ръка, изследователите от Швейцарския федерален технологичен институт прилагат човешките методи за учене чрез имитация и проба и грешка. Методът, който използват, е наречен „програмиране чрез демонстрация”. При този метод не се подават предварително инструкции на робота. Вместо това изследователите ръчно напътстват робота към позицията за хващане на обекта няколко пъти, докато той научи как да се движи към тази позиция. През това време роботът използва камери, за да изчисли траекторията, скоростта и завъртането на предмета, за да може да моделира движението си. След това извършва бърза калкулация, при която се премества в правилната посока, поправя траекторията си в реално време и синхронизира движението на пръстите си, за да хване предмета.

Роботът е тестван с хвърлени към него различни предмети: топка, празна бутилка, пълна наполовина бутилка, чук и тенис ракета. Всички тези предмети са с различен център на тежест и представляват трудност за робота.

Роботът-ръка е вече в експлоатация като част от проекта Clean-me, който разработва технологии за почистване на боклука в орбитата на Земята.