Технология използва микроби за генериране на електричество от отпадни води

0
EcoVolt на Cambrian Innovation
Снимка/Cambrian Innovation

Стартъп компанията Cambrian Innovation е разработила технология, която може да произвежда електричество от отпадни води по икономичен начин. Пивоварна и винарна вече използват тази технология, за да пречистват отпадните си води и да произвеждат ток.

Системата EcoVolt на Cambrian Innovation представлява реактор с размерите на транспортен контейнер, който използва микроби, за да превръща разтворения въглерод в промишлените отпадъчни води в биогаз, който може да бъде използван за електричество или отопление чрез изгаряне.

Произвеждането на биогаз от отпадъци се извършва от години и не е задължително високотехнологичен процес. Промишлените анаеробни дайджестъри използват естествено срещани бактерии, които консумират органичен материал и произвеждат метан (който бива отклоняван).

Ecovolt на Cambrian Innovation постига подобен резултат, но с различен анаеробен процес. Реакторът съдържа микроби, които се хранят с органични отпадъци и отделят електрони директно върху метални електроди. Тези микроби, наречени екзоелектрогени или елктрохимично активна бактерии, се намират в почвата и са активният компонент в някои видове микробни горивни клетки.

Системата на EcoVolt използва тези микроби, за да създава поток от електрони от анод, покрит с тънък слой бактерии, към катод. Това става като разграждат органичните молекули на водород и въглероден диоксид. В катода друга група микроби с помощта на електрическия ток превръщат въглеродния диоксид (CO2) и водород (H2) от първата реакция в метан (CH4). Вторичният продукт от тази реакция е чиста вода (H2O).

Компанията също работи върху създаването на микробни горивни клетки в рамките на договор с Министерството на отбраната на САЩ, като плановете са да създадат съоръжение за третиране на отпадни води със собствено задвижване за развиващите се страни.

Едно от предимствата на EcoVolt пред традиционните анаеробни процеси е, че може да бъде проследяван дистанционно в реално време. Това дава възможност на инженерите да променят различни параметри по време на реакцията. Това е много по-бърз контрол, отколкото при традиционните анаеробни реактори, където първо трябва да се вземе проба и след това да се направят тестове. Инженерите също са разработили техники за настройване на биологичното съдържание на реактора, което позволява на EcoVolt да работи с различни видове отпадни потоци. [pull_quote_center]Уверяваме се, че правилните микроби се настаняват на тези електроди[/pull_quote_center] казва главния изпълнителен директор на Cambrian Innovation, Матю Силвър. [pull_quote_center]Ако не го направим, водата ще вкара нови микроби, което е източник на замърсяване.[/pull_quote_center]

Системата EcoVolt е създадена специално за повторна употреба на отпадни води. Cambrian Innovation се надява да привлече бизнеси с високи разходи за енергия за пречистване на отпадни води. Сега отпадните води могат да бъдат източник на приходи.