ЕС стартира програма за развитие на роботиката

Очаква се инициативата да доведе до създаването на над 240 000 работни места в Европа и до увеличаване дела на Европа в световния пазар за роботика до 42%.

0
SPARC

Европейската Комисия (ЕК) съвместно с европейски компании и изследователски организации в областта на роботиката постави началото на най-голямата в света програма за финансиране на изследвания и иновации в сферата на роботиката, наречена SPARC, на стойност 2,8 милиарда евро.

ЕК ще инвестира 700 милиона евро в програмата, а организацията euRobotics, която представлява над 180 компании и изследователски организации в Европа, ще инвестира 2,1 милиарда евро. С инициативата Европейският съюз (ЕС) се стреми да засили позициите си на глобалния пазар на роботи, който се очаква да достигне 60 милиарда евро през 2020 г.

SPARC ще обхваща разработки за прилагане на роботи в производството, селското стопанство, здравеопазването, транспорта, сигурността и бита. Програмата е отворена за всички европейски компании и изследователски организации.

[pull_quote_center]Европа трябва да бъде производител, а не само потребител на роботи. Те правят много повече от това да замeнят хората – те често правят нещата, които хората не могат или не искат да правят и този факт подобрявa всичко от качеството на живота ни, до сигурността ни. Интегрирането на роботи в европейската индустрия ни помага да създаваме и да запазваме работни места[/pull_quote_center] каза вицепрезидентът на ЕК Нели Крос в официално съобщение относно стартирането на програмата.

Роботиката позволява на компаниите да продължат да произвеждат в Европа вместо да се преместят производствата си към държави, в които разходите са по-малки. Но потенциалът на роботиката се простира далеч отвъд фабриките: от помощ за медицинските сестри в болниците до инспектиране на опасни електроцентрали и вършене на досадна земеделска работа. Други примери за развитието на роботите са дроните и самоуправляващите се коли.