Глобалният пазар на мобилна реклама нараства със 105% през 2013

0
Мобилна реклама

Разходите за мобилни реклами в световен мащаб скочиха със 105% на годишна база на $17.96 милиарда през 2013 г. Глобалният пазар на мобилна реклама се очаква да нарасне със 75.1% до $31.45 милиарда през 2014 г. и да съставлява една-четвърт от разходите за дигитални реклами по изчисления на компанията за анализи eMarketer.

Facebook и Google допринесоха най-много за растежа на пазара на мобилна реклама през изминалата година. Приходите на двете компании от мобилни реклами се увеличиха общо с $6.92 милиарда през 2013 г., посочва eMarketer в свой доклад.

Facebook и Google заемат водещи позиции на пазара и привличат повече от две-трети от глобалните разходи за мобилна реклама през 2013. Пазарният дял на Facebook се увеличи на 17.5% през 2013 от 5.4% през 2012 и се очаква да стигне 21.7% тази година според eMarketer. Google все още притежава около 50% дял в глобалния пазар на мобилна реклама прeз 2013, но се очаква делът му да се свие до 46.8% през 2014 за сметка на този на Facebook.

Делът на мобилната реклама в приходите от реклами на компаниите нараства с бързи темпове. Докато през 2012 само 11% от нетните приходи от реклама на Facebook в световен мащаб са от мобилна реклама, миналата година този дял се увеличи на 45.1%. eMarketer прогнозира делът на мобилната реклама в нетните приходи от дигитална реклама на Facebook да достигне 63.4% тази година. Мобилните реклами съставляват 23.1% от нетните приходи от реклами на Google през 2013 и се очаква делът им да стигне 33.8% през 2014.